Adviseren

Cultuurscan van de organisatie of een organisatieonderdeel

Door middel van participerende observatie, de belangrijkste onderzoeksmethode uit de culturele antropologie, kan ik u inzicht geven in de cultuur van een bedrijfsonderdeel of team. Met zo’n scan krijgt u onverwachte inzichten. Daarmee kunt u meer passende en zinvolle interventies plegen voor gewenste verbeteringen.

Toetsen en adviseren kwaliteit vanuit cliëntenperspectief

Vanuit het LSR doe ik kwaliteitstoetsingen en raadplegingen vanuit cliëntenperspectief in de gehandicaptenzorg, curatieve sector, ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Met mijn deskundige en persoonlijke Harry-benadering. De mening van  cliënten als zorggebruiker en ervaringsdeskundige is het belangrijkste uitgangspunt bij verbeteringen van kwaliteit van zorg. Ik kan u helpen die verbeteringen in praktijk te brengen.

Visiteren kwaliteitsrapportage

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg vraagt u minstens eens per twee jaar uw kwaliteitsrapportage met externe visiteurs te bespreken. Als ervaringsdeskundige neem ik graag deel aan uw visitatieteam of commissie. Ik zal u reflectie geven op wat positief opvalt en waar mogelijke verbeteringen liggen.

Vraagstukken over kwaliteit en veiligheid

Ik denk vanuit Triaspect met u mee over de inrichting van een zinvol kwaliteitsmanagement- en veiligheidssysteem. Zodat uw cliënten daadwerkelijk dienstverlening van goede kwaliteit ervaren. Denk bijvoorbeeld aan prospectief en retrospectief risico’s analyseren, calamiteitenonderzoek, inrichting van uw auditprogramma en kwaliteitsregistraties. Wie gaan wat doen? Wat helpt? En wat kunt u eigenlijk net zo goed laten? Ik geef u graag mijn Harry-kijk.