Faciliteren

Faciliteren gesprekken met Deep Democracy

U kunt mij inzetten voor het faciliteren van goede gesprekken. Waardoor u betere besluiten neemt. En conflicten kunt aangaan en oplossen. Daarvoor gebruik ik Deep Democracy werkmethoden. Kijk bij Luisteren naar Harry voor meer informatie.

Begeleiden veranderprocessen

Als corporate antropoloog help ik u graag door processen van verandering in cultuur en gedrag te stimuleren en begeleiden. En voor het aanleren en inzetten van nieuwe werkmethoden.

Begeleiden dialogen

Ik begeleid dialogen, bijvoorbeeld over goede zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. Harry adviseert deze dialogen te voeren met bewoners, hun familie en begeleiders.  Dit doe ik onder andere via het LSR.

Begeleiden calamiteitenonderzoek

Via Triaspect ben ik calamiteiten- en incidentenonderzoeker. Ik kan uw onderzoekscommissie helpen bij het uitvoeren van het onderzoek en het analyseren van de onderzoeksbevindingen.  Voor meer informatie  en een aanvraag  kunt u terecht op de website van Triaspect.