Trainen

vrijstelling van BTW  voor geregistreerde instellingen

Op deze pagina vindt u de trainingen die ik geef:

Training intern auditen
Workshop kennismaking met Deep Democracy
Reflectieve workshop op maat

 

 

Training intern auditen

Via Triaspect geef ik de training intern auditen. Ook hier maakt Harry het verschil.

Zinvolle audits
Deze training leert de basisvaardigheden van het auditeren. Meteen houd ik u een spiegel voor, zodat u het hele auditproces kunt verbeteren. Het gaat om de vaardigheden:
* neutraal blijven (ook bij het aanhoren van de raarste afwijkingen)
* goed doorvragen (niet te snel invullen)
* bewijs zien (omdat het gezond is niet alles meteen te geloven wat mensen vertellen)
* bondig rapporteren (zodat de verantwoordelijke snapt waar het precies om gaat).

Zonder verspilling
Uw tijd en energie zijn te kostbaar om te verspillen aan audits als verplicht nummer. Daarom gebruiken we Prisma Light methodieken om structureel naar oorzaken van goede best practices en van afwijkingen te zoeken. Hierdoor leiden audits tot echte verbeteringen.

Eigen mensen
Dus meld u aan bij Triaspect voor onze training intern auditen met uw team van nieuwe en ervaren interne auditoren. Harry adviseert: kies daarvoor mensen met allerlei functies en rollen, uit allerlei afdelingen, met diversiteit in ervaring. Ieder heeft andere wijsheid over de ondersteuning en dienstverlening van uw organisatie.

Voor meer informatie gaat u naar de website van Triaspect. Daar kunt u ook de training intern auditen aanvragen. En zien hoe u met de Pythia module op een eenvoudige manier een volledig beeld krijgt in hoeverre u voldoet aan alle eisen uit het kwaliteitskader.

Naar boven

Workshop kennismaking met Deep Democracy

Harry is die ene die op zijn kop hangt.  Zegt u “Doe normaal, ga eens rechtop zitten” of “hé hoe zie jij de wereld vanaf daar?”

Deze workshop geeft uitleg over de theorie en werkmethoden van Deep Democracy. We oefenen met een aantal werkvormen. In Deep Democracy gaat het om goede gesprekken voeren, betere besluitvorming en het aangaan en oplossen van conflicten.

Ik geef deze workshops omdat ik enthousiast ben over het gedachtegoed en de methoden, en verspreid die graag.

Ik ben opgeleid tot facilitator Deep Democracy, Lewis-methode.

Lees meer over Deep Democracy

Naar boven

Reflectieve workshop op maat

Samen met de opdrachtgever ontwikkel ik graag workshops op maat. Hierin staat reflectie op de eigen rol centraal naast bewustwording en inzicht in de werking van cultuur. Hoe zou je ook anders kunnen kijken en wat levert dat op?

Naar boven