Klanten

voor Triaspect

 • Ontwikkelen training intern auditen
 • In company trainen van teams van interne auditoren
 • Adviseren over auditproces en auditprogramma zorgorganisaties
 • Adviseren en proces begeleiden integrale inzet kwaliteit- en veiligheidsrapportages
 • Calamiteiten onderzoeken

voor het LSR

 • Begeleiden van dialogen met cliënten, hun naasten en professionals
 • Toetsen kwaliteit vanuit cliëntenperspectief
 • Adviseren bij implementatie verbeteringen kwaliteit

voor Ieder(in)

 • Faciliteren gesprek meedenkgroep
 • Projectleiden  onderdelen programma “Samen sterk voor een betere gehandicapten zorg”

voor het programma Samen Sterk voor een betere gehandicaptenzorg

 • Acquireren van zorgaanbieders voor programma “Samen sterk voor een betere gehandicapten zorg”
 • Interviewen van cliënten en naaste familie voor reviews op ZorgkaartNederland
 • Ontwikkelen en geven van diverse workshops over werken vanuit je hart en met oog voor de ander, over cultuur, blinde vlekken, vaste gewoonten of normen voor zij-instromers en (nieuwe) begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking
 • Ontwikkelen van dialoogsessies en informatie voor en over ouderen met een verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders
 • Ontwikkelen van verrassende ervaring voor bestuurders over hoe mensen met een beperking en hun familie kijken naar de zorg en ondersteuning die wordt geboden
 • Reflecteren op de kennisbundels Niet aangeboren hersenletsel en Ouderen met een verstandelijke beperking met Vilans, VGN en BDM Advies

voor VWS voor het programma Samen Sterk voor Volwaardig Leven

 • Beoordelen  projectaanvragen van zorgaanbieders voor begeleiding à la carte

voor LFB

 • Trainen bondig presenteren en formuleren
 • Onderzoeksrapportage schrijven
 • Coachen ervaringsdeskundigen
 • Testen toegankelijkheid gemeente met ervaringsdeskundigen

voor 's Heeren Loo

 • Visiteren kwaliteitsrapportage 2018

voor CQProcesmanagement

 • Geven workshop werkvormen Deep Democracy

voor Solgu

 • Geven workshop kennismaking Deep Democracy
 • Faciliteren gesprek

voor Koraal

 • Faciliteren evaluatie innovatief project