Over Maud Verheij

foto van het gezicht van Maud Verheij
foto: Angela J├╝tte

Ik ben corporate antropoloog. Tijdens en na mijn studie culturele antropologie en politicologie werkte ik in de langdurige zorg. Dat deed ik zowel in de gespecialiseerde verpleeghuissector als de verstandelijk en lichamelijk gehandicaptensector. Ik was activiteitenbegeleider, uitvoerend ADL-assistent, leidinggevende, projectleider, adviseur, facilitator, partner en mede-trainer van ervaringsdeskundigen.

Vanuit welke rol ook, ik blijf altijd naar organisaties kijken als antropoloog. Daar heb als corporate antropoloog mijn vak van gemaakt.

Voor de manier waarop besluiten worden genomen en hoe mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, heb ik speciale belangstelling. Wat helpt daarbij en wat werkt tegen? En hoe krijgen de mensen voor wie zij werken zo goed mogelijk passende zorg en ondersteuning?

Ik hanteer graag werkvormen uit de Deep Democracy. Om daarmee aan de stem van de meerderheid de wijsheid van de stemmen van de minderheid toe te voegen. En zo zoveel mogelijk van het potentieel van de groep te benutten.

Ik werk met groepen mensen, gericht op cultuur, eigen regie, kwaliteit, zelfbeschikking, bewustzijn en inzicht. Luisteren staat centraal. Ik heb oog voor zowel details als het geheel.