Inspiratoren

Eigenlijk ben ik altijd al corporate antropoloog geweest, met hart en ziel en verstand. Er is wel scholing en inspiratie aan te pas gekomen om het in de praktijk vruchtbaar in te zetten. Die scholing kreeg ik van velen, zoals van mijn onderwijzer Meneer Theuns, van de professoren Wouter van Beek, Marvellous Mhloyi en Arie de Ruyter (culturele antropologie), van mijn docenten Sjoukje Dijkman en Karel van Haaften (socratische gespreksleiding), van alle mensen van LFB scholing & training en van Anne-Marie Gunnink en Paulien ’t Hoen van Radius Socratische Vaardigheden voor Professionals.

Een aantal inspiratoren wil ik wat uitgebreider noemen, omdat zij veel impact hebben gehad op mij voor mijn huidige werk:

Jolanda Withuis
, bij wie ik vrouwenstudies aan de VU heb gestudeerd bij de vakgroep politicologie en bestuurskunde. Zij heeft mij geleerd kritisch te lezen en een gefundeerde eigen mening te vormen. Ze was streng, met een enorm brede vakkennis en inspireerde tot verder kijken dan wat in de mainstream voor waar wordt gehouden.

Ferd van Koolwijk † heeft mij geleerd hoe je kunt ophouden met vergaderen en zinvolle bijeenkomsten kunt hebben, waar ieder verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen vakgebied en gebruik maakt van adviezen van anderen. Zodat besluiten genomen worden, iedereen hoort welke adviezen meegenomen worden en welke niet, en waarom.

Danielle Braun van academievoororganisatiecultuur.nl die mij heeft laten zien hoe je culturele antropologie fantastisch kunt inzetten in organisaties. En hoe ranking werkt. En die mij taal en diep inzicht gaf voor wat ik intuïtief al deed en wist: corporate antropoloog zijn als Harry.

Jitske Kramer van humandimensions.nl die Deep Democracy naar Nederland heeft gehaald. En me heeft laten zien hoe je culturele antropologie kunt inzetten voor meer diversiteit en inclusie. Hoe je daarvoor je Harry-eigenschappen inzet. Hoe je organisaties kunt besmetten zodat ze inclusiever en daarmee innovatiever worden.

Frank Weijers, spelenmetruimte.nl die mij de taal en vaardigheden van Deep Democracy heeft voorgedaan en aangeleerd en zo heeft opgeleid tot facilitator Deep Democracy volgens de Lewis methode.